O podjetju


Zgodovina

Slovenska zgodba o pravični trgovini se je začela leta 2002, ko je nevladna organizacija Humanitas v Burkini Faso prvič zbrala skupino žensk ter začela proizvodnjo izdelkov iz blaga, barvanega s tradicionalnimi lokalnimi tehnikami. V naslednjih dveh letih je Humanitas sodeloval s Slovenskim etnografskim muzejem (SEM) in pod naslovom IZOBRAŽEVANJE, MUZEJ, TRGOVINA pripravil dve razstavi ter raziskoval, koliko slovenski trg zanimajo izdelki pravične trgovine. Leta 2004 se je povezal z vodilno slovensko fundacijo za trajnostni razvoj Umanotero in decembra 2004 se je v Ljubljani, na Starem trgu 30, odprla prva slovenska »pravična« trgovina 3MUHE.

Zaradi širitve trgovanja tudi na veleprodajo in želje po odpiranju novih trgovin sta obe organizaciji, skupaj s tiskarstvom Medium, d. o. o., maja 2008 ustanovili zadrugo Odjuga, ki je zdaj vodilna pravičnotrgovinska organizacija v Sloveniji.

Odjuga se tako ukvarja z veleprodajo, maloprodajo, razvojem lastnih proizvajalcev ter promocijo in izobraževanjem.

Na vrhNa vrh

Osnovna dejavnost

Prodaja izdelkov umetne obrti in unikatov po načelu pravične trgovine.

Na vrhNa vrh

Ustanovitelji

 1. Humanitas, društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti
 2. Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
 3. Medium, d.o.o.

Zastopnica zavoda: Eva Marn
EMŠO: 0403963505350
Stalno bivališče: Gosposka 10, 1000 Ljubljana

Polno ime: Odjuga, pravičnotrgovinska zadruga
Skrajšano ime: Odjuga, zadruga

Sedež: Metelkova 6, 1000 Ljubljana

Na vrhNa vrh

Poslanstvo zadruge in dejavnosti

Zadruga Odjuga s širjenjem pravične trgovine v praksi proizvajalcem, ki živijo v regijah, prejemnicah razvojne pomoči, povrne dostojanstvo in jim omogoči dostop do trga v državah donatoricah razvojne pomoči. Prodajno mrežo izdelkov pravične trgovine v trgovinah bo zadruga širila tudi s prodajo izdelkov v javnih ustanovah in gostinskostoritvenem sektorju. Ob tem si bo prizadevala tudi za izvajanje lastne gostinske dejavnosti z izdelki, pridelanimi v skladu z načeli ekološkega kmetijstva in pravične trgovine. Hkrati zadruga deluje tudi pri izvajanju storitvenih dejavnosti za promocijo in uveljavljanje načel trajnostnega razvoja v praksi, s posebnim poudarkom na okoljski komponenti.

Dejavnosti Odjuge

Z namenom doseganja ciljev zadruga oziroma njeni člani opravljajo naslednje dejavnosti:

 • promocija koncepta in izdelkov iz sistema pravične trgovine v Sloveniji;
 • uvoz, vele- in maloprodaja izdelkov pravične trgovine;
 • razvoj franšiznih trgovin;
 • razvoj novih izdelkov za prodajo v trgovinah pravične trgovine v Sloveniji, ki bodo namenjeni zbiranju sredstev za posebne namene;
 • razvoj in usposabljanje lastnih proizvajalcev in iskanje trgov za njihove izdelke zunaj Slovenije;
 • iskanje novih proizvajalcev zadruge v svetu in njihovo mreženje ter organiziranost;
 • upravljanje Sklada za razvoj;
 • razvojna pomoč;
 • članstvo v domačih in mednarodnih organizacijah, ki delujejo na sorodnih področjih;
 • pridobivanje novih članov;
 • spodbujanje, promocija in prodaja izdelkov, ki so okoljsko manj obremenjujoči (ekološka hrana, učinkovite tehnologije itd.);
 • svetovanje in druge dejavnosti.

Zadruga je neprofitna organizacija, tako da razen 5-odstotnega dobička, ki gre po zakonu v obvezne rezerve, namenja vse ostalo za Razvojni sklad, iz katerega se potem financirajo razvojni projekti in njene druge dejavnosti.

Na vrhNa vrh